Planowane

 

– Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pałecznica,

– Odbudowa dróg gminnych Łaszów – Głupczów położonych na terenie Gminy Pałecznica.