Sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży