Klub Samopomocy

Gmina Pałecznica realizuje projekt pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2017 roku.” Ma on na celu kształtowanie świata wartości, przekazywanie dziedzictwa kulturowego, edukację regionalną, rozpowszechnianie i promowanie idei wolontariatu, międzypokoleniową wymianę umiejętności, pracę ze wspomnieniami, lokalną historią, pracę wokół tradycji, obrzędów, inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku, inicjatywy artystyczne i edukacyjne umożliwiające konfrontację spojrzeń i wymianę umiejętności osób w różnym wieku, inicjatywy artystyczne i edukacyjne umożliwiające konfrontację spojrzeń i wymianę umiejętności osób w różnym wieku (np. teatralnych, plastycznych, muzycznych), działania wokół nowych technologii (młodzi przewodnikami starszych po świecie techniki – np. nauka obsługi telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, komputerów, sprzętu AGD i RTV.

Rezultaty planowanych działań to:

zaciśnięcie więzi międzypokoleniowych, wymiana doświadczeń, czerpanie z doświadczeń (seniorzy – młodzież – seniorzy), przypomnienie istotnych zapomnianych ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeń, miejsc, obrzędów, podnoszenie świadomości ekologicznej, zdrowotnej, poszanowanie prawa, mienia publicznego, poszanowanie praw i norm życia społecznego, ogólne usprawnienie manualne, fizyczne, przełamanie lęku przed nowościami technicznymi, nabywanie umiejętności technologicznych: obsługi komputera, sprzętu DVD, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego, aktywne spędzanie wolnego czasu, wyuczenie odpowiedzialności i systematyczności, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich, włączenie się w życie społeczności lokalnej, nabywanie umiejętności poruszania się po instytucjach kultury, aktywizacja społeczności lokalnej poprzez promowanie idei wolontariatu.

 

Miejscem realizacji zadania jest:

  1. Pałecznica – Remiza OSP – poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 16:00 – 20:00 (w okresie letnim 18:00 – 22:00)
  2. Nadzów – Remiza OSP – poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 16:00 – 20:00 (w okresie letnim 18:00 – 22:00)
  3. Pieczonogi – Remiza OSP – poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 16:00 – 20:00 (w okresie letnim 18:00 – 22:00)
  • Zadanie finansowane jest przez Urząd Wojewódzki Województwa Małopolskiego oraz Gminę Pałecznica