Na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Pałecznica Nr 19/2024 z dnia 16 maja 2024 r. ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy. Treść zarządzenia znajduje się w załączniku.