Skład osobowy

Rada Gminy Pałecznica kadencji 2018-2023

 

Adam Baran – Przedowniczący Rady

Małgorzata Bujak – Wiceprzewodniczaca Rady

Czesław Zawada – Wiceprzedowniczący Rady

Henryk Grądek

Marcin Gudowski

Józef Gryszówka

Józef Stefańczyk

Jan Głuszczyk

Piotr Zys

Halina Nowak

Marcin Deka

Artur Czekaj

Andrzej Domagała

Grzegorz Gaweł

Lesław Jędrych

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz