Położenie

Gmina Pałecznica położona jest w północno -wschodniej części wojewód­ztwa małopolskiego w odległości 43 km na północ od Krakowa. Geograficznie zajmuje część mezoregionu Wyżyna Miechowska i mezoregionu Płaskowyż Proszowicki (makroregion Niecka Nidziańska).

Dodaj komentarz

Skip to content