Małopolskie Talenty


Małopolskie Talenty wspierają rozwój talentów dzieci i młodzieży  w Gminie Pałecznica

            Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Projekt realizowany jest od IX 2019 do VI 2022 roku na obszarze Małopolski.

We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat.

Na uczniów czekają m. in:

  • Profesjonalna diagnoza uzdolnień
  • Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych
  • Konkursy edukacyjne
  • Wycieczki edukacyjne

Głównymi korzyściami, jak podkreślają zgodnie koordynator  Iwona Wójcik oraz Asystent projektu Karolina Gaździk, będą:

  • Wydobywanie potencjału, rozwój i inwestycja w uczniów i w nauczycieli z pasją
  • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wyróżniającej się aktywnym, kreatywnym i twórczym środowiskiem
  • Możliwość doposażenia szkoły w sprzęty i materiały edukacyjne, dodatkowe profity dla nauczycieli w postaci możliwości prowadzenia odpłatnych zajęć dla uczniów
  • Budowanie sieci partnerskich między szkołami i organizacjami działającymi w obszarze edukacji w najbliższej okolicy

Projekt jest realizowany na 2 etapach edukacyjnych: klas 4-6 szkoły podstawowej,  klas 7-8 szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w piątki – kompetencje ponadprzedmiotowe oraz w soboty – kompetencje przedmiotowe. System pracy w Centrach wykorzystuje metodę projektu i strategi, w której uczniowie realizują projekty edukacyjne, a ich proces uczenia – zgodnie z myślą Konfucjusza: „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – opiera się na rozwiązywaniu problemów. Dzieci pracują w grupach 8 osobowych, co pozwala na zindywidualizowane procesu nauczania.

Dzieci mają zapewniony dowóz na zajęcia pod opieką przeszkolonej kadry opiekunek.

Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Projektowe

mieści się w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica

ul. Strażacka 3  32-109 Pałecznica

tel: 692-465-735

Godziny otwarcia:

Pn- 8:00 – 16:00

Wt- 8:00 – 16:00

Śr-  8:00 – 16:00

Czw- 8:00 – 16:00

Pt- 8:00 – 16:00

Sb- 9:00- 13:00

Skip to content