Skład osobowy

Rada Gminy Pałecznica kadencji 2018-2023

 

Adam Baran – Przewodniczący Rady

Małgorzata Bujak – Wiceprzewodnicząca Rady

Czesław Zawada – Wiceprzewodniczący Rady

Henryk Grądek

Marcin Gudowski

Stanisław Gryszówka

Józef Stefańczyk

Jan Głuszczyk

Piotr Zys

Halina Nowak

Marcin Deka

Artur Czekaj

Andrzej Domagała

Grzegorz Gaweł

Lesław Jędrych

Dodaj komentarz

Skip to content