Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych OSP w 2019 roku

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Laureaci II miejsca w III Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Rytmicznych w Dobczycach.

Zespół DO-RE-MI, przygotowanie: mgr Beata Sypek. Uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pałecznicy.

Zasady segregacji odpadów w Gminie Pałecznica

Koncert Noworoczny

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2019

Szczęśliwego Nowego Roku!

Radosnego i szczęśliwego Nowego Roku, z marzeniami o które warto walczyć, z radościami którymi warto się dzielić, z przyjaciółmi z którymi warto być i z nadzieją bez której nie da się żyć!

Wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku! 🍾

Życzenia Bożonarodzeniowe

Zimowisko w Zakopanem

Dotacja na wymianę pieca!

Gmina Pałecznica w listopadzie bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na wymianę 40 pieców na biomasę w domach mieszkańców z terenu Gminy Pałecznica.
Dofinansowanie do wymiany pieca może wynosić nawet 100 % kosztów kwalifkowanych. Warunkiem koniecznym aby uzyskać dofinansowanie jest termomodernizacja budynku mieszkalnego.

Osoby zainteresowane wymianą pieca prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy do Ekodoradcy.

O kolejności przyznania dofinansowania decyduje data zapisu na listę.