Kolejna pomoc dla KGW


https://bit.ly/2JlRhGQ

http://www.arimr.gov.pl

https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR

Wsparcie dla rolników

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

Życzenia Wielkanocne

Kolejny numer gazety samorządowej – Do Celu

Ważny komunikat

Inspekcja Weterynarii w Proszowicach informuje, że mięso z gospodarstw własnych należy badać wyłącznie u lekarzy z terenu Powiatu Proszowickiego, ze względu na zgłoszone przypadki oszustw mających miejsce w powiatach ościennych.

Wójt Gminy Pałecznica ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. budownictwa, budowy dróg i inwestycji w Urzędzie Gminy Pałecznica!

https://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,a,1585152,zarzadzenie-wojta-gminy-palecznica-w-sprawie-wszczecia-procedury-naboru-na-wolne-stanowisko-ds-budow.html?fbclid=IwAR2iQ0f_UxAQK0ae2eW3xFbpoO4K4kGalUYg_XlNry1T_6cTfPYcv4LhUlI

VI NOCNA DROGA KRZYŻOWA

Przerwa w dostawie wody – Ibramowice

Dnia 5 kwietnia 2019 r., (piątek) nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu awarii. Za utrudnienia przepraszamy. 

II Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną ogłoszony!