Sekretariat Wójta


pokój nr 23

mgr Aneta Porębska

Tel. (41) 38 48 037, (41) 38 48 037 wew. 19

urzad@palecznica.pl


Urząd Stanu Cywilnego/ Ewidencja Ludności/ Biuro Obsługi Rady Gminy Pałecznica


pokój nr 26

mgr inż. Edyta Gawlik

Tel.: (41) 38 48 037 wew. 21

gawlik.e@palecznica.pl

 

Beata Sołek

Tel.: (41) 38 48 037 wew. 21

solek.b@palecznica.pl


Księgowość budżetowa


pokój nr 25

Beata Rogala

Tel.: (41) 38 48 037 wew. 16

rogala.b@palecznica.pl


Księgowość podatkowa


pokój nr 27

mgr Katarzyna Nowak

Tel.: (41) 38 48 037 wew. 14

nowak.k@palecznica.pl


Działalność gospodarcza/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi


pokój nr 29

mgr Beata Czekaj

Tel.: (41) 38 48 037 wew. 11

czekaj.b@palecznica.pl


Obsługa szkół/ Stypendia/ Młodociani pracownicy


pokój nr 19

mgr Joanna Zemełka

Tel.: (41) 38 48 037 wew. 13

zemelka.j@palecznica.pl

 

Katarzyna Łakoma

Tel.: (41) 38 48 037 wew. 12

lakoma.k@palecznica.pl


Geodezja/ Budownictwo/ Drogi


pokój nr 14

inż. Hubert Juśko

Tel.: (41) 38 48 037 wew. 24

jusko.h@palecznica.pl

 

mgr inż. Dariusz Kubik

Tel.: (41) 38 48 037 wew. 24

kubik.d@palecznica.pl


Ekodoradca/ Rolnictwo / Ochrona Środowiska


pokój nr 15

mgr Magdalena Kopeć

Tel.: (41) 38 48 037 wew. 33

kopec.m@palecznica.pl


Biuro projektowe


pokój nr 12

mgr inż. Marcin Łojek

Tel.: (41) 38 48 037 wew. 17

lojek.m@palecznica.pl


Gospodarka wodno-ściekowa


pokój nr 18

mgr inż. Grzegorz Pióro

Tel.: (41) 38 48 037 wew. 25

pioro.g@palecznica.pl


Inwestycje


pokój nr 13

mgr Mateusz Gajda

Tel.: (41) 38 48 037 wew. 17

gajda.m@palecznica.pl


Inspektor ochrony danych osobowych


Dariusz Kozłowski

inspektor@cbi24.pl