Ludność sołectw gminy Pałecznica, stan na 31 grudnia 2022 r.

Miejscowość

< 18

Dorośli

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Bolów

20

62

26

36

82

Czuszów

123

488

241

247

611

Gruszów

63

211

109

102

274

Ibramowice

37

146

71

75

183

Lelowice Kolonia

41

150

83

67

191

Łaszów

28

72

33

39

100

Nadzów

96

361

181

180

457

Niezwojowice

19

132

63

69

151

Pałecznica

86

417

226

191

503

Pamięcice

54

198

103

95

252

Pieczonogi

33

182

86

96

215

Solcza

22

77

34

43

99

Sudołek

24

131

65

66

155

Winiary

63

222

111

111

285

Razem

709

2849

1432

1417

3558

Źródło: Dane Urzędu Gminy Pałecznica