Klub Dziecięcy

Regulamin rekrutacji wraz załącznikami znajduje się na stronie : http://www.palecznica.pl/inwestycje/fundusze-europejskie/projekty-efs/klub-dzieciecy/