Bardzo miło jest nam poinformować, iż projekt pn. „Piłka nożna w Gminie Pałecznica” został zakwalifikowany do głosowania mieszkańców w ramach 7 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2024. Projekt znajduje się wśród zadań z Regionu Tarnowskiego.

W ramach projektu przewidziano m.in. przeprowadzenie w roku 2025 darmowych zajęć piłkarskich dla dzieci z regionu oraz zorganizowanie letniego obozu piłkarskiego dla uczestników zajęć.

O tym czy projekt otrzyma wsparcie finansowe zadecydują mieszkańcy regionu, a więc Państwo. Głosowanie na zgłoszone projekty potrwa od 15 maja do 14 czerwca 2024 r. Swoje poparcie dla projektu „Piłka nożna w Gminie Pałecznica” będą mogli Państwo wyrazić na dwa sposoby: papierowo, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i wrzucenie go do jednej z urn na terenie województwa małopolskiego. Takie urny znajdować będą się m.in. w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice (ul. 3 Maja 72) oraz w Agendzie Zamiejscowej UMWM w Miechowie (ul. Sobieskiego 4). Kartę do głosowania będzie można również wysłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie (ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków). Pełną listę miejsc, gdzie można oddać głos oraz wzór karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego: https://bo.malopolska.pl/. Na stronie internetowej Budżetu 15 maja zostanie także uruchomiona zakładka umożliwiająca oddanie swojego głosu online – zaraz po jej uruchomieniu udostępnimy Państwu link do głosowania.

Bardzo serdecznie prosimy o Państwa wsparcie! Sprawmy razem, by dzieci z Gminy Pałecznica mogły uczęszczać na profesjonalne treningi piłkarskie bez konieczności wpłaty wpisowego!!!