Zarządzenie Wójta Gminy Pałecznica w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pałecznica na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Pałecznica