Zarządzenie Wójta Gminy Pałecznica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Pałecznica.